Những tác dụng của EstroG 100 trên da mặt !

16

SUNBIO / Casper Labs

Những lợi ích của EstroG-100 trên da mặt

Nghiên cứu lâm sàng nhãn mở trong 6 tuần do hãng LG Healthcare thực hiện

Mục tiêu: Nghiên cứu lâm sàng nhãn mở trên người trong 6 tuần này được thực hiện bởi hãng LG Healthcare để xác định xem có thể đưa sản phẩm EstroG-100 ra mắt thị trường hay không. Giao thức được thiết kế để đánh giá hiệu quả của mỹ phẩm chăm sóc da của họ (Jinyuljinak) và sản phẩm EstroG-100 tiềm năng (Jinakwhan), theo cách cùng dùng song song hoặc độc lập đối với những phụ nữ có các vấn đề về da.

Thiết kế: Nghiên cứu nhãn mở này được thực hiện với tổng số 30 phụ nữ Hàn Quốc được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm, và mỗi nhóm lần lượt được điều trị bằng EstroG-100, sản phẩm mỹ phẩm LG Junyuljinak, và một nhóm điều trị song song trong thời gian 6 tuần. Mục tiêu chính là mức cải thiện nếp nhăn da, đỏ mặt, độ ẩm da, và độ sáng da vào tuần thứ 6 so với tuần đầu.

Kết quả: Cho thấy mức cải thiện da ở cả ba nhóm mà không có tác dụng phụ nghiêm trọng như được thể hiện trong hình dưới đây. Các vấn đề nếp nhăn da ở nhóm điều trị song song được cải thiện đáng kể theo thống kê (7.29%, p <0,05) nhưng không có ở bất kỳ nhóm điều trị riêng lẻ nào. Tác dụng hiệp trợ giữa các sản phẩm mỹ phẩm và EstroG-100 đã được theo dõi đối với nhóm điều trị song song.

Hiện tượng đỏ mặt trong cả ba nhóm được cải thiện đáng kể theo thống kê so với ban đầu (p <0,05; 3,60% đối với nhóm EstroG-100, 5,97% đối với nhóm Jinyuljinak, và 6,26% đối với nhóm điều trị song song).

Vấn đề về độ ẩm da ở cả ba nhóm được cải thiện đáng kể theo thống kê so với ban đầu (p <0,05). 11,44% đối với nhóm EstroG-100, 12,58% đối với nhóm Jinyuljinak, và 16,11% đối với nhóm điều trị song song. Vấn đề về mức sáng da ở cả ba nhóm được cải thiện đáng kể theo thống kê so với ban đầu.

Nhóm EstroG-100 5,14%, nhóm Jinyuljinak 6,30%, nhóm điều trị song song 7,38%, (p <0,05). Tác dụng hiệp trợ được thể hiện ở nhóm điều trị song song.

Kết luận: Trong nghiên cứu này, việc điều trị bởi EstroG-100 và mỹ phẩm Jinyuljinak, có hiệu quả riêng biệt đối với hiện tượng đỏ mặt, độ ẩm da, và độ sáng da. Việc điều trị song song bởi cả hai sản phẩm đều cho thấy có tác dụng hiệp trợ nhờ kết quả cải thiện các nếp nhăn da, hiện tượng đỏ mặt, độ ẩm da, và độ sáng da.

LG ra mắt sản phẩm EstroG-100 vào tháng 11 năm 2011 kết hợp với một sản phẩm chăm sóc da mang đến những lợi ích nói trên theo khẳng định về mục tiêu của các sản phẩm này.